Arbeidsmarktanalyse vierde kwartaal 2019 2020-04-02

Ten opzichte van dezelfde periode in 2018 is de loontrekkende tewerkstelling in het  vierde kwartaal 2019 toegenomen, zowel in aantal arbeidsplaatsen (+1,5%) als in arbeidsvolume (+1,3% voltijdsequivalenten). De positieve trend doet zich zowel voor in de “Industrie en Bouw” als in de “Commerciële dienstverlening” en de “Niet-commerciële dienstverlening”.

De inzet van uitzendkrachten is daarentegen licht afgenomen (-3,5% in arbeidsvolume in voltijdsequivalenten ten opzichte van het vierde kwartaal 2018).

Werknemersprofiel

De groei van de tewerkstelling is iets sterker bij vrouwen als bij mannen en is het sterkst in de leeftijdsgroep van 50 tot 64 jaar.

De toename van de tewerkstelling doet zich zowel voor in de privésector (+1,7%) als in de overheidssector (0,9%)  en betreft zowel voltijdse (+1, 5%) als deeltijdse jobs (+1,5%).

De stijging geldt zowel voor de inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (+2,5%), het Vlaams Gewest (+1,4%), als het Waals Gewest (+1,4%).

Industrie en bouw

De trend van de tewerkstelling op jaarbasis in de industrie en in de bouw is positief (+0,6% in arbeidsplaatsen en +0,2% in arbeidsvolume). In de meeste deelsectoren is er een toename van de tewerkstelling. Vooral de voedingsnijverheid en de Farmaceutische nijverheid groeien sterk. In de textielnijverheid is de trend negatief.

Dienstverlenende sectoren

In de commerciële dienstverlening is er een stevige toename van de tewerkstelling ten opzichte van het vierde kwartaal 2018 (+2,1 % in arbeidsplaatsen en +1,6% in arbeidsvolume). Dat is het resultaat van een forse groei in de meeste deelsectoren. Alleen in de sector “Financiële activiteiten en verzekeringen” is de evolutie van de tewerkstelling negatief.

Globaal evolueert de tewerkstelling in de niet-commerciële dienstverlening positief (+1,3% in arbeidsplaatsen en 1,4% in arbeidsvolume). Gecorrigeerd voor de verschuivingen tussen deelsectoren (meer informatie over deze verschuivingen vindt u in de Bijzonderheden) wordt een lichte stijging opgetekend voor sector “Openbaar bestuur” (+0,5% in arbeidsplaatsen en +0,8% in arbeidsvolume) en voor “Onderwijs” (+1,2% in arbeidsplaatsen en +1,6% in arbeidsvolume). De groei in de gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening wordt zo op +1,5%, zowel in aantal arbeidsplaatsen als in arbeidsvolume, geraamd.

Uitzendarbeid

De vraag naar arbeidskrachten via uitzendarbeid daalde. Eind december 2019 werden iets minder arbeidsplaatsen bij de uitzendarbeid geteld dan eind december 2018 (-4,2% bij arbeiders, +0,2% bij bedienden). Het arbeidsvolume in voltijdsequivalenten tijdens het vierde kwartaal 2019 was lager dan in het vierde kwartaal 2018 (-3,5% bij arbeiders en bedienden).

Meer informatie

Snelle ramingen van de tewerkstelling

^ Back to Top