Arbeidsmarktanalyse tweede kwartaal 2018 2018-10-02

Ten opzichte van dezelfde periode in 2017 is de loontrekkende tewerkstelling in het tweede kwartaal 2018 toegenomen, zowel in aantal arbeidsplaatsen (+1,1%) als in arbeidsvolume (+1,6% voltijdsequivalenten). De positieve trend doet zich zowel voor in de “Industrie en Bouw” als in de “Commerciële dienstverlening” en de “Niet-commerciële dienstverlening”.

De inzet van uitzendkrachten (+3% in arbeidsvolume in voltijdsequivalenten ten opzichte van het tweede kwartaal 2017) is toegenomen.

Werknemersprofiel

De groei van de tewerkstelling is ongeveer even sterk bij mannen als bij vrouwen en is het sterkst in de leeftijdsgroepen van 25 tot 39 jaar en 50 tot 64 jaar.

De toename van de tewerkstelling doet zich voornamelijk voor in de privésector  en betreft in hoofdzaak voltijds (+1,8%).

De stijging  geldt zowel voor de inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (+1,6%), het Vlaams Gewest (+1,2%), als het Waals Gewest (+0,7%).

Industrie en bouw

De trend van de tewerkstelling op jaarbasis in de industrie en in de bouw is positief (+1,2% in arbeidsplaatsen en +1,8% in arbeidsvolume). In de meeste deelsectoren is er een behoorlijke toename van de tewerkstelling. Vooral de Voedingsnijverheid en de Farmaceutische nijverheid groeien sterk.

Dienstverlenende sectoren

In de commerciële dienstverlening is er een stevige toename van de tewerkstelling ten opzichte van het tweede kwartaal 2017 (+1,7 % in arbeidsplaatsen en +2,1% in arbeidsvolume). Dat is het resultaat van een forse groei in de meeste deelsectoren. Alleen in de sector “Financiële Activiteiten en verzekeringen” is de evolutie van de tewerkstelling negatief.

Globaal evolueert de tewerkstelling in de niet-commerciële dienstverlening positief (+0,5 % in arbeidsplaatsen en +0,8% in arbeidsvolume). Gecorrigeerd voor de verschuivingen tussen deelsectoren wordt voor sector “Openbaar bestuur en Onderwijs” een beperkte groei in zowel arbeidsplaatsen en arbeidsvolume (+0,5%) vastgesteld. (Meer informatie over deze verschuivingen vindt u in de Bijzonderheden.) De groei in de gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening wordt zo op +1,4 %, zowel in aantal arbeidsplaatsen als in arbeidsvolume, geraamd.

Uitzendarbeid

De vraag naar arbeidskrachten via uitzendarbeid steeg. Eind juni 2018 werden opnieuw meer arbeidsplaatsen bij de uitzendarbeid geteld dan eind juni 2017 (+3% bij arbeiders, +2,7 % bij bedienden). Het arbeidsvolume in voltijdsequivalenten tijdens het tweede kwartaal 2018 was hoger dan in het tweede kwartaal 2017 (+2% bij arbeiders, +5% bij bedienden).

Meer informatie

Snelle ramingen van de tewerkstelling

^ Back to Top